Ferijalni i hostelski savez Srbije

Hosteli i održivost


„Hostelling International“, i asocijacija članova, obavezuju se na intenziviranje napora ka formiranju svetske mreže održivih organizacija i hostela. Na taj način, mi prepoznajemo da prava održivost podrazumeva razvoj jasnih i merljivih ciljeva u sledećim oblastima:

Društvo:

Društveni cilj „HI“ mreže, formiran po Ustavu, pruža osnovu za kontinuirani razvoj naših društvenih i kulturnih ciljeva.

Ekologija:

Izuzetni napori da se jasno smanji emisija CO2 gasova „HI“ hostela širom sveta i rad na postizanju CO2 neutralnosti.

Ekonomija:

Razvoj koji će obezbediti finansijski nezavisne hostele sa primenjenim kvalitetom i standardima širom sveta.


“HI“ čarter održivosti (naš kriterijum)
 

„Hostelling International“ je u partnerstvu sa Savetom globalno održivog turizma (GSTC). Ovo međunarodno partnerstvo je posvećeno praksama održivog turizma širom sveta. Našom saradnjom pokušavamo da uvećamo razumevanje praksa održivog turizma i usvajamo principa univerzalno održivog turizma. U GSTC kriterijum, prilagođeni uslovima „HI“ i njegovih članova asocijacije, biće osnova za minimalni standard u sve tri dimenzije održivosti – društvo, ekonomija, ekologija u cilju zaštite i održavanja prirodnih i svetskih resursa dok obezbeđuje da turizam dostigne svoj potencijal kao sredstvo za smanjenje siromaštva. „HI“ i njegovi članovi asocijacije se zalažu za razvoj održivosti njihove organizacije i efekata na društvo, ekologiju i ekonomiju i ciljaće na: